Каква е разликата между растерни и векторни изображения? – Design Expert

Каква е разликата между растерни и векторни изображения?

растерни и векторни изображения

Растерните и векторни изображения, наричани още графики, са основополагащи термини в графичния дизайн и дигиталното изкуство. Вероятно повечето от вас са ги чували, но малко са тези, които знаят какво всъщност означават и какви са разликите между тях. Докато растерните графики са съставени от пиксели, векторните се формират от линии и криви, основани на математически формули. Знаем, че звучи сложно и объркващо, затова селектирахме най-важната информация, включваща какво представлява всеки един термин, какви са разликите, предимствата и недостатъците. Нека започваме!

Какво са растерни изображения?

Растерните файлове са изображения, които са изградени от голям брой малки квадратчета, познати като пиксели. Всеки пиксел има определени координати, които отговарят на числова стойност, която от своя страна конкретизира цвета на самия пиксел. Казано с други думи, растерите са всички снимки, които правим или гледаме на телефоните си всеки ден. При приближаване (zooming) на дадена снимка, можете да видите самите квадратите, които я съставят, това са пикселите.

Колкото по-голям брой са пикселите в матрицата, толкова по-високо е качеството на графиката и съответно ако броят им е по-малък, изображението може да бъде размазано.

Основни характеристики при растерните графики

Разделителна способност

DPI (точки на инч) и PPI (пиксели на инч) са означенията за разделителна способност и посочват гъстотата на пикселите в матрицата. По-високатата резолюция означава по-голям брой пиксели разположени на един инч, затова тя е определяща за размера и качеството на графиката.

Цветова гама

Наличието на пиксели гарантира работата с широк набор от цветове. Всеки пиксел съдържа различни цветови стойности, които отговарят на определен цвят. Благодарение на това, растерните изображения са изключително детайлни, с плавно преминаване между цветовете и сенките, а редактирането е лесно.

Пикселизация при мащабиране

Премащабирането и по-точно уголемяването над първоначалната резолюция на такъв вид графика, разваля нейното качество. Този процес е познат още като пикселизация и както сигурно сами сте забелязвали, при мащабиране на дадена снимка, пикселите стават видими за окото, което води до загуба на яснота. Ограниченото премащабиране е един от основните минуси при работата с растерни изображения пред тази с векторни, но предстои да разберете повече.

Файлови формати

Макар че са един тип, изображенията поддържат различни формати при запазване и споделяне. Разширенията, които се използват при растерите са: jpg, png, tiff, gif, bmp и psd.

Какво са векторни изображения?

Векторните изображения са графики, изградени от линии и криви, свързани помежду си с помощта на фиксирани точки върху мрежа. Линиите, които изграждат самото изображение, се генерират от математически уравнения, които компютърът сам изчислява. За разлика от растерните файлове, тук не се съдържат пиксели, което позволява свободното мащабиране на изображението без това да повлияе неговото качество. Най-честата употреба на вектори в графичния дизайн е при създаването на лога, илюстрации и инфографики.

Особености при векторните графики

Лесно мащабиране

Тъй като не са изградени от пикселни квадрати, а от криви и линии, векторите могат безпроблемно да бъдат премащабирани без това да бъде за сметка на качеството. Те могат да бъдат оразмерявани по всякакви начини, без да се получава ефектът на пикселизация. Това е основното предимство, което имат и ги прави предпочитан вариант в работата на графичните дизайнери при създаването на определен тип визуални елементи.

Файлов размер

Векторите съдържат единствено математически формули, което прави размера на самия файл по-малък и лек. Растерите могат да съдържат милиони пиксели, което значително увеличава файловия размер. Впоследствие това може да забави споделянето на файлове или натовари и затрудни зареждането на онлайн страници, а знаем колко е важно скоростното зареждане за един уебсайт.

Файлови разширения и формати

Форматите тук са малко по-различни и не толкова добре познати, защото векторите използват математически данни. Техните формати са: svg, eps, ai, ps, dae и emf.

Предимства при работата с растери

Лесна съвместимост

Тези изображения са подходящи и съвместими с всички устройства и приложения. Тяхното споделяне и визуализиране става без затруднения, за разлика от векторните, които често изискват използването на специализиран софтуер. Всеки от вас е споделял многократно снимки или други графични изображения от своите устройства.

Високо ниво на детайлност

Поради това, че са изградени от пиксели, растерните графики дават изключителна детайлност и визуална ефектност. Това е от особено значение при дигитални фотографии и уеб графики, където има сложни форми, богата гама от оцветяване и преливане.

Богат набор от цветове

Както вече отбелязахме, растерите имат възможност за богато оцветяване, благодарение на пикселите и техните стойности. Всеки отделен пиксел може да отговаря на своеобразен цвят, което прави финото боравене с градиенти и цветово групиране изключително лесно. Нека вземем например обработването на една снимка. В нея се съдържат безброй детайли и цветове, а всеки редактиран пиксел влияе върху крайния резултат.

Плюсове при векторните графики

Лесно редактиране и обработване

Редактирането на формите и цветовете при векторните изображения е изключително удобно и безпроблемно. Именно липсата на пиксели, позволява работа в детайли без да се губи от качеството.

По-малък размер на файла

Размерът на файла е от огромно значение, особено, когато изображенията ще бъдат използвани в уебсайт. Векторните файлове са с по-малък размер от растерните, поради това, че не съхраняват пикселни данни. Те са по-бързи за зареждане онлайн, заемат по-ограничено място за съхранение и се прехвърлят лесно между различни устройства и платформи.

Кога се използват растерни и кога векторни файлове в графичния дизайн?

Растерните изображения се използват най-често за.

  • Фотография. Тяе най-широкото и основно приложение на растерите. Всяка направена от мобилно устройство или фотоапарат снимка е растерно изображение. Обработката и редактирането на цифрови снимки е възможна единствено под формата на растерен файл, заради дълбочината на детайлите и богатото оцветяване на пикселите.
  • Уеб графиките и дизайните са другото направление, в което растерните графики намират широко приложение. Тук спадат уеб изображения като банери, инфографики, бутони и други.
  • Високата резолюция, прави растерите предпочитан вариант за печатни материали като списания, брошури, флаери и плакати.

Векторните от своя страна се използват за:

  • Направата на лога и брандиращи материали. Графичните дизайнери задължително използват векторни графики, когато работят с лога и брандиращи икони. Това се дължи на безпроблемното мащабиране на самия елемент без загубата на качество, което често се налага при създаването на различни печатни форми. Така например едно лого, намиращо се на рекламен флаер, лесно може да бъде адаптирано към дизайна на голямо рекламно табло.
  • Илюстрациите са друго направление, което задължително изисква боравенето с вектори. Те изискват детайлни и изчистени форми, което е постижимо с векторни графики.
  • Освен растерните, векторните файлове също са често използвани при печатните материали. Лесното мащабиране позволява промяната и адаптирането на визуалните елементи преди отпечатване да се случва лесно.

В края на тази статия можем да заключим, че и двата типа графики имат своите предимства и са подходящи за изпълнението на различни типове графични задачи. Докато растерните изображения имат преимущество във визуализирането на повече дълбочинност, цветове и сложни ефекти, то векторните са безупречни в премащабирането и лесната обработка. Запознаването с характеристиките на всеки вид, ще ви насочи към правилната употреба на формат спрямо вашата работа в графичното изкуство.

Последни публикации:

Someone from New York се абонира за Plan Standard – monthly subscription