Заплащате ли за изпълнението на задачата, която е необходима за кандидатстване? – Design Expert

Заплащате ли за изпълнението на задачата, която е необходима за кандидатстване?

Не, тъй като нейната цел е да проверим дали вашите уменията съвпадат с това, което ни е необходимо.

Последни публикации:

Someone from New York се абонира за Plan Standard – monthly subscription