Колко дизайна мога да изискам наведнъж? – Design Expert

Колко дизайна мога да изискам наведнъж?

Можете да добавите неограничено количество заявки за дизайн. Работим по тях по датата им на задаване. Като всеки дизайн се изпълнява в срок от 24 часа или 48 часа спрямо избора ви на пакет. (Това се отнася за дизайни за социални мрежи, корици и уеб банери. Ако имате по-многокомпонентна заявка, ще ви уведомим допълнително колко време ще ни е необходимо.)

Важно! Ние не работим по повече от един дизайн едновременно. След като, например дизайн номер 1 бъде завършен и одобрен от вас, тогава започва работата по втория заявен дизайн.

Ако в последствие решите, че по-късно подадена заявка трябва да се изработи с приоритет, трябва само да ни уведомите.

Последни публикации:

Someone from New York се абонира за Plan Standard – monthly subscription